Tydzień Modlitw okiem bpa J. Samca

Nabożeństwa te [czyli ekumeniczne] spełniają też rolę oswajania się z innością. Ci, którzy zdobędą się na odwagę skorzystania z zaproszenia inaczej wierzących, mają okazję, może po raz pierwszy, obejrzeć ich świątynię, zobaczyć jak wygląda nabożeństwo, msza, jakie panują zwyczaje. A jeżeli z „modlitwą ekumeniczną” spotkamy się tylko u siebie, to i tak usłyszymy zwiastowanie głoszone przez kogoś innego (choć nie we wszystkich wspólnotach szansę na wygłoszenie kazania ma ktoś z innego Kościoła). Zobaczymy różnorodność strojów liturgicznych, czy wreszcie usłyszymy, że oprócz ewangelików w Polsce istnieją inne wyznania np.: katolicy. I to jeszcze podzieleni na rzymskich katolików, polskokatolików, mariawitów dwóch wyznań, grekokatolików.
Cały artykuł na blogu biskupa