Obradowały synody diecezjalne

Od końca lutego br. obradowały synody poszczególnych diecezji. Poniżej relacje przygotowane przez redakcję Zwiastuna Ewangelickiego, opublikowane w numerze 6 tego dwutygodnika. Fotografie z obrad synodalnych znajdują się w oddzielnych relacjach lub w galeriach, do których odsyłają przekierowania przy odpowiednich diecezjach.
Więcej…
Relacja z naszej diecezji znajduje się na końcu artykułu

Najważniejszy dokument pojednania

\”– Memorandum Wschodnie to najobszerniejszy i – nie waham się tego powiedzieć – najważniejszy dokument pojednania polsko-niemieckiego – powiedział były prymas Polski abp Henryk Muszyński podczas konferencji „Na drodze pojednania. Upamiętnienie Wschodniego Memorandum Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Ostdenkschrift) z 1965 r.”.
Więcej

„Obrzędowość” – kolejna edycja programu resocjalizacyjnego

W miniony czwartek – tj. 12.03.2015r., w murach tarnogórskiego aresztu miała miejsce druga edycja programu resocjalizacyjnego sprzyjającego przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywania alkoholu lub narkotyków, opracowanego przez psychologów jednostki z „Miasta Gwarków” – kpt. Marka Siwego oraz ppor. Aleksandrę Surlas – Leśniewską.
Więcej