Spotkanie młodzieży w Lasowicach Małych

W sobotę 28 III 2015r. odbyło się między parafialne pasyjne spotkanie młodzieży. Przybyło łącznie kilkanaście osób z parafii: Lasowickiej, Opolskiej i Wołczyńskiej.
Spotkanie rozpoczął ks. R.Pieron modlitwą i słowem z \”Z Biblią na co dzień\”, następnie poprowadził on śpiew na chwałę Pana, potem wysłuchaliśmy rozważania ks. B. Cieślara z Wołczyna. Kolejnym punktem programu była projekcja filmu \”Judasz\”. Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez ks. W.Prackiego z Opola.
~Admin

Kobiety w drodze

W dniach 22-25 lutego 2015 odbyło się w Wittenberdze pierwsze spotkanie grupy roboczej „Kobiety w drodze – z Wittenbergi do Windhuk” (“Women on the Move – From Wittenberg to Windhoek”, ang. „on the move” – być w drodze, być w ruchu). Wzięły w nim udział 23 kobiety (teolożki i liderki) reprezentujące Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej.
Więcej

Pogrzeb ofiar zamachu w Tunisie

W czwartek 26 września uroczyście pożegnano tragicznie zmarłych funkcjonariuszy Służby Więziennej. W uroczystościach, które odbyły się w Archikatedrze Lubelskiej uczestniczył Minister Sprawiedliwości – Cezary Grabarczyk i Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński.
Więcej

Trwa Wielki Tydzień

Wielki Tydzień stanowi kulminację czasu pasyjnego. Rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, a swoje zakończenie znajduje w Wielką Sobotę. Po niej wkraczamy już w nowy okres roku kościelnego – w radosny czas wielkanocny…
Więcej