Konfirmacje w naszej Parafii

Ten rok był obfity pod względem konfirmacji, ponieważ mieliśmy ich aż dwie. Na nasze warunki jest to bardzo wyjątkowe. Pierwsza odbyła się 7 czerwca w kościele w Fosowskiem. Tam konfirmowani byli Daniel i Florian Cieślarowie, a uroczystość uświetnił występ chóru z parafii cieszyńskiej. Kazanie wygłosił ks. Marcin Podżorski. Tydzień później odbyła się Konfirmacja w Lasowicach Wielkich. Do niej przystąpili Marcin Chojecki i Michał Minkus. Na uroczystości śpiewał chór z Wisły-Centrum. W obrzędzie współuczestniczył student teologii Piotr Uciński.
Zdjęcia z Lasowic