Chór Hażlach-Zamarski w Fosowskiem

W niedzielę 07-06-2015 na zaproszenie naszego byłego chórzysty Władka Cieślara oraz proboszcza parafii w Lasowicach Wielkich ks. Ryszarda Pierona pojechaliśmy na uroczystość konfirmacji. Konfirmantami byli synowie naszego kolegi, bliźniacy Florian i Daniel.
Fosowskie leży około 40 km od Opola, a do filiału należy tylko 8 parafian. Konfirmacja ta była pierwszą od czasów powojennych w tej miejscowości więc dla wszystkich było to wielkie przeżycie. Nabożeństwa odbywają się tylko raz w miesiącu gdyż Kościół znajduje się około 50 km od parafii w Lasowicach Wielkich, a do parafii należy w sumie 5 filiałów. Kościół jest niewielki, ale bardzo urokliwy i zadbany, lecz nie oparł się wandalom którzy wykradli wszystkie elementy metalowe organ.
Na miejsce dotarliśmy dosyć szybko i była możliwość zrobienia próby oraz ustalić szczegóły. Podczas próby dotarł proboszcz ks. Ryszard Pieron wraz z małżonką i bardzo serdecznie nas przywitał. Dzięki operatywności księdza, który zorganizował dojazd z pozostałych filiałów, frekwencja na nabożeństwie była bardzo duża. Pół godziny przed nabożeństwem urządziliśmy poranek pieśni. Podobnie jak u nas, nabożeństwo rozpoczęto procesjonalnym wejściem do kościoła księży, rady parafialnej oraz konfirmantów z rodzicami. Uroczystość poprowadzili wspólnie proboszcz oraz nasz opiekun ks. Marcin Podżorski, który służył Bożym Słowem. Kazanie księdza Podżorskiego było skierowane do konfirmantów lecz także do każdego z nas, aby przypomnieć sobie co przyrzekaliśmy podczas konfirmacji. Na nabożeństwie zaśpiewaliśmy jeszcze kilka pieśni. Kończąc uroczystość gospodarz jeszcze raz podziękował wszystkim uczestnikom oraz zaprosił wszystkich do wspólnego zdjęcia. W godzinach popołudniowych wracaliśmy w dobrych humorach do domu.

Piotr Witoszek