Śniadanie dla kobiet

10 października 2015 w parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świętochłowicach pl. ks. Raabe 1 odbędzie się śniadanie kobiet. Motywem przewodnim spotkania jest list do Rzymian 12,18 „Jeśli można, o ile to od was zależy,ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.” Podczas spotkania planowany jest wspólny śpiew, rozmowy, wykład Ewy Olenckiej oraz dobre jedzenie. Organizatorami spotkania są: Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, parafia Ewangelicko-Augsburska w Świętochłowicach oraz CME
Źródło