Kwotę 1% podatku można przekazać na dowolną organizację lub osobę przypisaną do OPP – w tym również na rzecz Diakonii Parafii Ewangelickiej w Lasowicach Wielkich lub Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury.
W takim przypadku należy w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT podać nr KRS Diakonii Kościoła:

  • 0000260697

W rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Diakonia Parafii Ewangelickiej w Lasowicach Wielkich lub Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury.

Dziękujemy!