Kościół Ewangelicko-Augsburski naucza, że do Spowiedzi i Komunii Świętej wierzący człowiek powinien przystępować jak najczęściej.

Zwyczajowo dzieje się to pierwszy raz w trakcie uroczystości Konfirmacji (kl. 7/8 SP), po odpowiednim przygotowaniu.

Sakrament jest darem Boga dla każdego człowieka. Aby ten dar przyjąć z godnością, konieczne jest rozumienie jego istoty i otwarte serce. Nasz Kościół cieszy się wspólnotą Wieczerzy Pańskiej z wieloma innymi Kościołami i zaprasza wszystkich chrześcijan do tej wspólnoty. Jeśli wierzysz, że w Sakramencie przyjmujesz prawdziwe ciało i krew Jezusa, wydane dla naszego zbawienia na krzyżu, to zapraszamy do Stołu naszego Pana.