Każdy członek Kościoła jest zobowiązany do opłacania składek parafialnych, które pozwalają Parafii funkcjonować (opłaty, koszty utrzymania). Zasady opłacania składek reguluje Regulamin Parafialny przyjęty przez Synod Kościoła.

W paragrafie 7. czytamy:

„Każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do Kościoła i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić nie mniej niż 1% jego dochodu.

W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wysokość składki parafialnej lub zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe.

W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.” 

Składki można opłacać:

  1. w kancelarii parafialnej
  2. u radnego: w czasie tzw. wiosennej i jesiennej zbiórki składki parafialnej
  3. dokonując wpłat na konto bankowe:

 Ofiary wpłacane przelewem na konto bankowe Parafii można odliczyć
w deklaracji PIT w następnym roku. Istnieją jednakże pewne warunki:

  1. Każdorazowo należy w tytule przelewu zapisać: „darowizna na cele kultu religijnego”.
  2. Dodatkowo w tytule przelewu można wpisać osoby, które dokonują danej wpłaty (zwłaszcza, gdy ofiarodawcą jest nie tylko dokonujący wpłaty właściciel konta bankowego) np. „darowizna na cele kultu religijnego – Lidia i Zygmunt Kowalski” (można też zamieścić adres)
  3. Można również podać cel, na który ma być przekazana kwota, ale UWAGA!:

Wtedy w tytule przelewu wpisujemy:

Można też wpisać tylko „darowizna na cele kultu religijnego” i wtedy telefonicznie bądź w formie pisemnej przekazać do kancelarii informację na temat celu darowizny.

Orientacyjne wysokości składki parafialnej opłacanej rocznie

Zarobiona kwota zł. /Euro miesięcznie1% składki parafialnej zł / Euro rocznieZarobiona kwota zł / Euro miesięcznie1% składki parafialnej zł / Euro rocznieZarobiona kwota zł. / Euro miesięcznie1% składki parafialnej zł / Euro rocznie
1.000  1202.1002523.200384
1.100  1322.2002643.300396
1.200  1442.3002763.400408
1.300  1562.4002883.500420
1.400  1682.5003003.600432
1.500  1802.6003123.700444
1.600  1922.7003243.800456
1.700  2042.8003363.900468
1.800  2162.9003484.000480
1.900  2283.0003604.100492
2.000  2403.1003724.200504

Składkę parafialną opłaca każdy dorosły Członek Parafii, od swoich wszystkich przychodów netto, liczonych łącznie, osiągniętych na terenie Unii Europejskiej,  niezależnie od tego czy pracuje na stałą lub okresową umowę o pracę. Składkę parafialną można opłacać miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Ze składki parafialnej zwolnione są dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym.