Wstąpienie do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego osób nieochrzczonych odbywa się przez Chrzest Święty.

Wstąpienie ochrzczonych chrześcijan do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego tzw. konwersja następuje po odpowiednim, dłuższym przygotowaniu i zapoznaniu się z zasadami luteranizmu.

Publiczny akt konwersji odbywa się po nabożeństwie, w gronie osób nabliższych. Wstępującemu towarzyszą świadkowie wyznania ewangelickiego (co najmniej dwóch). Osoby te, po uroczystości, podpisują wraz z wstępującym protokół konwersji (wstąpienia do Kościoła).

Uroczystość najczęściej ma miejsce w 1. Niedzielę po Wielkanocy, w Święto Reformacji i jest zawsze połączona z Sakramentem Ołtarza .