Narzeczeni przygotowujący się do ślubu przeżywają czas pełny napięć i emocji. Muszą pamiętać o załatwieniu wielu spraw. Najważniejsze jest, aby w tym czasie przygotowań nie zapomnieli o duchowym aspekcie ślubu, choć i w Parafii muszą spełnić pewne formalności.

Poniżej najważniejsze informacje podane w formie pytań i odpowiedzi.

Kiedy należy ustalić datę i godzinę ślubu?

Ustalenie daty i godziny ślubu jest pierwszą rzeczą, z jaką należy zgłosić się w kancelarii. Należy uczynić to osobiście. Narzeczeni ustalają wtedy wstępne szczegóły ślubu z księdzem.

Jakie dokumenty „państwowe” należy złożyć?

  1. Ślub Kościelny (ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się wcześniej):
  1. Ślub Konkordatowy (ślub tylko w kościele wraz ze skutkami cywilno-prawnymi):

Jakie dokumenty „kościelne” należy złożyć?

Skrócone Odpisy Aktu Chrztu (niezależnie od wyznania).

Czy potrzebne są dane świadków?

Oczywiście, że tak. Każdy z przyszłych małżonków musi mieć jednego pełnoletniego świadka. Oprócz imienia i nazwiska wymagany jest również dokładny adres zamieszkania.

Czy świadek musi być ewangelikiem?

Nie musi być ewangelikiem. W przypadku ślubu konkordatowego Parafia przyjmuje takie same zasady, co do świadków jak USC.

Na czym polegają zapowiedzi ślubu?

Zapowiedzi w Parafii ogłaszane są w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej Parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (Parafie porozumieją się miedzy sobą).

Jakie obowiązki mają małżonkowie po ślubie?

Ksiądz ustala z narzeczonymi termin spotkania przygotowującego do ślubu, podczas którego przeprowadzana zostaje z przyszłymi małżonkami rozmowa duszpasterska na temat istoty małżeństwa, a także ustalone zostają szczegóły samej ceremonii.