Chrzest jest wypełnieniem Jezusowego nakazu, o którym czytamy w Piśmie Świętym – Ewangelia Mateusza 28,18-20:

„A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.”

Chrzest jest nie tylko wielkim wydarzeniem dla chrzczonej osoby, ale jest również wspaniałym świętem całego zboru.

Chrzest w naszej Parafii odbywa się zasadniczo podczas nabożeństw (w 2., 4. lub 5. niedzielę miesiąca), w trakcie liturgii Słowa Bożego, po przeczytaniu tekstów biblijnych, a przed wyznaniem wiary (lub – na życzenie rodziny – bezpośrednio po nabożeństwie).

Przed Chrztem rodziców prosimy o dostarczenie do kancelarii aktu urodzenia dziecka wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego i spisanie wszystkich informacji potrzebnych w księgach parafialnych, w tym danych rodziców i rodziców chrzestnych. Jeśli rodzice chrzestni są spoza Parafii w Lasowice Wielkie, to konieczne jest dostarczenie z ich rodzinnej Parafii zaświadczenia o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi. Zaleca się, aby oboje rodzice chrzestni byli wyznania ewangelickiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, proboszcz (po rozpoznaniu duszpasterskim) może wyrazić zgodę na to, aby oboje rodzice chrzestni byli wyznania nieewangelickiego.

Kościół Ewangelicko-Augsburski nie pobiera żadnych opłat za udzielanie Sakramentów, które są darem łaski Boga. Rodzina dziecka może złożyć dobrowolną ofiarę na cele Parafii.