Osoby, które ze względu na podeszły wiek lub chorobę nie mogą uczestniczyć w cotygodniowych nabożeństwach, prosimy o kontakt z Parafią. Duchowny chętnie uda się do domu sędziwego czy schorowanego parafianina, by porozmawiać, towarzyszyć i udzielić Sakramentu Ołtarza. Zachęcamy, aby w takim nabożeństwie domowym z Wieczerzą Pańską uczestniczyli również pozostali domownicy.

Prosimy także o informację, gdy bliska osoba przebywa w szpitalu i życzy sobie odwiedzin księdza.