ks. Ryszard Pieron
Urodzony 29 sierpnia 1966 r. w Bielsku-Białej. Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. W trakcie studiów był wieloletnim współorganizatorem letnich obozów młodzieżowych w Sorkwitach i Istebnej oraz praktykantem w Ewangelickim Domu Opieki „Sarepta” w Węgrowie, a także w parafiach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Starym Bielsku, Bielsku i Goleszowie.
20 listopada 1994 r. ordynowany. Po ordynacji był wikariuszem w parafii w Zabrzu, następnie we Wrocławiu. Tam podjął ideę Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, polegającą na pojednaniu sąsiadujących ze sobą świątyń: ewangelickiej, katolickiej, prawosławnej i żydowskiej.

ks. Ryszard Pieron

1 marca 1998 r. objął jako wikariusz parafię w Lasowicach Wielkich. 3 grudnia 2000 r. wybrany na jej proboszcza, a 11 marca 2001 r. wprowadzony uroczyście w ten urząd. W 2003 r. zapoczątkował działalność ponadwyznaniowego miejsca spotkań dzieci i młodzieży – Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych.

Za praktyczne stosowanie zasad tolerancji i wzajemnej pomocy został przez Radę Miasta Wrocławia uhonorowany Nagrodą Wrocławia w 2003 roku. W 2007 r. otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie”.

Ks. Ryszard Pieron jest kapelanem Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego w Diecezji Katowickiej. Jest też odpowiedzialnym za współpracę z mediami Śląska Opolskiego. Ponadto, wespół z żoną – Brygidą, jest regionalnym koordynatorem akcji „Prezent pod choinkę” w województwie opolskim.

„Ze służby ludziom Pan będzie mnie rozliczał”

11 marca 2001 r. lasowicki kościół był świadkiem niezwykłego wydarzenia. Po raz pierwszy od wielu lat nastąpiło uroczyste wprowadzenie w urząd nowego proboszcza. Przez 20 lat parafię obsługiwali wikariusze i administratorzy. Poprzednim, pierwszym i jedynym po wojnie proboszczem, był późniejszy Biskup Diecezjalny – ks. bp Rudolf Pastucha. Kościół, zwykle gromadzący garstkę wiernych, tym razem rozbrzmiewał donośnym śpiewem wielu zgromadzonych osób. Zaproszeni goście z Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Metodystycznego, Wicemarszałek Senatu RP – Marcin Tyrna, władze lokalne, licznie zgromadzeni księża z biskupami: ks. bp Ryszardem Boguszem z Wrocławia i ks. bp Rudolfem Pastuchą z Bytomia-Miechowic oraz inni, znamienici goście, wraz z nami radowali się wspólnie z tego niezwykłego wydarzenia. Zgromadzenie Parafialne w dniu 3 grudnia 2000 r. wybrało na stanowisko proboszcza ks. Ryszarda Pierona.

W kazaniu wygłoszonym podczas uroczystości ks. Ryszard Pieron przedstawił wizję swojej służby ludziom podkreślając, że tym, który go będzie rozliczał, będzie Pan Bóg. Jednocześnie wyraźnie określił swoje zadanie duszpasterskie mówiąc, że ma zwiastować dzieło zbawienia, a owoce zbawienia jak najwierniej przybliżać i realizować w swoim życiu. Podziękował wszystkim, którzy prowadzili go aż do tej pory, między innymi księdzu profesorowi Manfredowi Uglorzowi, który stanowił żywy przykład pracowitości i obowiązkowości przez lata szkoły podstawowej, nauki konfirmacyjnej, jak i później, w trakcie studiów. Bardzo ciepło wyrażał się także o długoletnim przyjacielu – księdzu Marku Uglorzu.

Droga do Lasowic wcale nie była najprostsza. Swoje doświadczenia w służbie rozpoczynał wcześnie: już jako student pierwszych lat odwiedzał Dom Opieki w Węgrowie. Pełna poświęcenia praca sióstr zostawiła na nim niezatarte wrażenie. Praca, której się tutaj podejmował, miała bardzo praktyczny charakter, gdyż zajmował się sprawami gospodarczymi. Zmierzył się tutaj z problemem starości. Przeprowadził pierwszy pogrzeb i prowadził pierwsze rozmyślania. Wiele pierwszych, ważnych rzeczy się tutaj stało. Później i pierwsze nabożeństwa.

I znowu to, co go spotkało, miało posmak nowości, gdy został pierwszym wikariuszem biskupa – już nie seniora – księdza Pawła Anweilera w bielskiej parafii. Znaczącym, niezapomnianym doświadczeniem, było zetknięcie się z życiem Kościoła na szczeblu diecezji. Pierwsze lekcje religii, jakie prowadził, pozwoliły mu na poznanie uczniów prywatnego Liceum im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej wraz z ich problemami. Kiedy religia stała się przedmiotem szkolnym, ks. Ryszard Pieron zajął się głównie katechezą w parafii Goleszów. Przebywał tam do czasu, gdy ówczesny proboszcz parafii zabrzańskiej – ks. Andrzej Hauptman, posiadający wiele obowiązków, część z nich przełożył na nowego praktykanta. W czasie pobytu w Zabrzu nastąpiła bardzo ważna chwila w życiu chyba każdego księdza – ordynacja. Znowu nowe doświadczenie. To, co nastąpiło, później również kształtowało i uczyło naszego księdza chodzenia Bożymi drogami. Zresztą, jak podkreśla, wszędzie, dokądkolwiek Bóg go posyłał, znaleźli się ludzie mający otwarte serca dla młodego wikariusza. Tak też było we Wrocławiu. Został wikariuszem diecezjalnym u boku już drugiego biskupa – księdza Ryszarda Bogusza. Tam zainicjował Dzielnicę Wzajemnego Szacunku. Polegała ona na intensywniejszych kontaktach czterech, znajdujących się bardzo blisko siebie świątyń: ewangelickiej, katolickiej, prawosławnej i żydowskiej. Pobudzało to do wspólnych inicjatyw, jak na przykład odwiedzanie się w czasie świąt (przecież różnych, obchodzonych również nie zawsze w tym samym czasie), czy też pomysł koncertów kolęd, przedstawień teatralnych, wycieczek krajoznawczych które ksiądz Ryszard Pieron i w Lasowicach realizuje i które są wydarzeniem dla mieszkańców Lasowic i okolicy.

Administrator