Rozkłady jazdy

Uwaga: Wszystkie informacje o rozkładach jazdy środków transportu publicznego podajemy bez odpowiedzialności. Lasowice Małe (wszyscy przewoźnicy) Kluczbork-Opole (Fart) PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu ul. Krakowska 48, 45-075 Opole, tel. 48 774 543 344, fax. 48 774 521 418, www.pr.pkp.pl, pr.opole@pr.pkp.pl Stacja kolejowa „Lasowice Małe Oleskie” Uwaga: […]

Zainwestuj w Lasowicach Małych

Lasowice Małe, licząca ok. 550 mieszkańców, znajdująca się od 1999 r. w powiecie kluczborskim miejscowość ziemi oleskiej na Górnym Śląsku, po degradacji roli lokalnego ośrodka administracyjno-gospodarczego żwawo łapie drugi oddech. Przy lasowickiej parafii ewangelickiej, w odrestaurowanym gmachu dawnej szkoły, powstał i prężnie rozwija się Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury. Działa oddział namysłowskiego Banku Spółdzielczego, schronisko […]

Prywatni właściciele Lasowic Małych

Pierwsza wzmianka o Lasowicach Małych pochodzi z 1292 r. Wieś osadził na 32 łanach frankońskich Volvoramus z Kluczborka. W 1446 r. Johann baron von Dambrowka nabył Lasowice Wielkie. W zbliżonym czasie jego własnością stały się też Lasowice Małe i Jasienie. Ród von Dambrowka (przykłady innej pisowni: Dambrawka, Dambrowka, Dobrowka, Dombrowka, Dombrówka, Dubrawka, Dubrowka) wywodził się […]

Abraham Weigert – dziadek noblisty zaangażowany w Lasowicach Małych

14 marca 1854 r. w śląskim mieście Strehlen [Strzelin] przyszedł na świat syn Ismara Ehrlich i Rosy z d. Weigert – Paul Ehrlich. W 1883 r. zawarł on związek małżeński z Hedwig Pinkus. Zmarł 20 sierpnia 1915 r. w Bad Homburg vor der Höhe w Hessen. Uzyskał tytuł profesora medycyny, był biologiem, bakteriologiem, chemikiem i […]

Statut sołectwa Lasowice Małe

Rozdział I [Postanowienia ogólne] §1. Ogół mieszkańców miejscowości Lasowice Małe tworzy Sołectwo Lasowice Małe. §2. 1. Sołectwo Lasowice Małe jest jednostką pomocniczą, którego mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami oraz osiedlami tworzą wspólnotę samorządową – Gminy Lasowice Wielkie. 2. Sołectwo Lasowice Małe działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności: – ustawy z dnia 8 marca […]

Gospodarka

Bank Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Oddział w Lasowicach Małych, stan 2006 r. Bank Spółdzielczy w Lasowicach Małych jest Oddziałem Banku Spółdzielczego w Namysłowie, zrzeszonego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, dysponującego łącznie siecią 16 placówek na terenie województwa opolskiego. Bank, pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza, rozpoczął działalność 18 sierpnia 1950 r. Swym zasięgiem obejmował […]

Ochotnicza Straż Pożarna

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych Czerwiec 1934 roku daje początek historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych – tak głosi akt założenia jednostki, pieczołowicie i z czcią przechowywany w zbiorach prywatnych potomków jej założyciela i pierwszego komendanta – Ernesta Lipińskiego. Zaczątki jednostki przeciwpożarowej istniały w Lasowicach Małych już od roku 1928. W 1934 […]

Christian Minkus – Wielki człowiek z Lasowic Małych

W 1848 r. doszło, choć na różnym podłożu, do wspólnych wystąpień rewolucyjnych w niemal wszystkich krajach Europy, zwanych Wiosną Ludów. Ujawniły się konflikty na tle narodowym i społecznym. Na Górnym Śląsku domagano się głównie zaprzestania wyzysku ludności – zniesienia pozostałości ustroju feudalnego oraz społecznego równouprawnienia. Odezwa do ludu śląskiego1 Królewski Immediat i Komisarz Śląska – […]

Lasowice Małe na starych mapach

Schlesien 1 AD 1561 2 AD 1712 2 AD 1746 3 AD 1818 4 NN 5 NN 6 NN 7 AD 1903 8 AD 1905 3 AD ok. 1910 9 AD ok. 1920, Austro-Węgierska mapa wojskowa 10 AD 1925, mapa linii kolejowych 11 NN (pomiędzy 1936 a 1945) 12 AD 1963 13 AD 1985 14 […]

Lotnisko "Schlosswalden"

Na północ od wioski Lasowice Małe, pomiędzy [zamkniętą] linią kolejową Kluczbork-Fosowskie a lasem w stronę Chocianowic, w 1939 r. Niemcy wybudowali lotnisko polowe. Nosiło ono nazwę zgodną z ówczesną nazwą miejscowości, czyli „Schlosswalden” i posiadało wymiary 1400 na 1200 m. W okresie sierpnień-wrzesień 1939 r. wykorzystywane było przez 1. Eskadrę Lotniczą 124. Grupy Rozpoznawczej Luftwaffe […]