Raporty

Wybierz Raport (otworzy się w nowym oknie): Programy / Projekty zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Końcowe z wykonania zadania publicznego: organizację imprez /…/ z powiatu kluczborskiego Sprawozdanie Końcowe z wykonania zadania publicznego /…/ z Gminy Lasowice Wielkie SPRAWOZDANIE z wykonania prac konserwatorskich /…/z Kościoła p.w. krzyża Chrystusowego w Oleśnie. Programy / Projekty zrealizowane w 2009r. Sprawozdanie […]

Warsztaty

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury jest organizatorem różnorodnych zajęć warsztatowych. Ich celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, poszerzanie horyzontów myślowych uczestników, przyczynianie się do wzajemnej integracji oraz ułatwianie przezwyciężania trudności. Na spotkania z dziećmi i młodzieżą przyjeżdżają do LDTiK osoby wielu specjalności: artyści, medycy, naukowcy, pracownicy różnych urzędów i instytucji, służb mundurowych, itd. Urozmaicona tematyka […]

Korepetycje

Od samego początku działalności Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury wielką wagę przykłada do pomocy uczniom w dobrym radzeniu sobie z nauką szkolną. Nauczyciele okolicznych szkół pomagają dzieciom w języku polskim i niemieckim, matematyce, geografii, historii i wielu innych przedmiotach. Wyjaśniają trudne zagadnienia, a dla zainteresowanych prowadzą także dodatkowe lekcje, rozszerzające poziom wiedzy. Korepetycje cieszą się […]

Zajęcia sportowe i świetlicowe

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury oferuje urozmaicone formy spędzania wolnego czasu, dostosowane do wieku i możliwości uczestników – żaden z nich nie może narzekać na nudę. Jeśli tylko aura pogodowa pozwala, zajęcia organizowane są głównie na świeżym powietrzu. Odbywają się wtedy mecze w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, różne konkursy i zabawy, spacery. Wieczorami wszyscy […]

Spotkania młodzieżowe

Regionalne spotkania młodzieży ewangelickiej stanowią – obok przedsięwzięć diakonijnych – nieodłączny element działalności Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP. Cieszą się bardzo dużą popularnością. Prowadzone są zawsze w serdecznej atmosferze i przy urozmaiconym programie. Łączą sprawy ducha i ciała, wyzwalają pozytywne emocje, pomagają w rozwiązaniu problemów, z jakimi borykają się młodzi ludzie. Jak wszystkie formy działalności luteran, […]

Punkt Konsultacyjny GOPS

Punkt Konsultacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych otwarty został w maju 2006 r. Głównym celem jego działalności jest udzielanie pomocy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Lasowic Małych i okolicznych sołectw, względem których dokonano przemocy w rodzinie, albo mających problemy z uzależnieniami, jak alkoholem czy narkotykami. W czasie wyznaczonych dyżurów […]

Kawiarenka komputerowa

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w sierpniu 2006 r. rozszerzył swoją działalność o zajęcia z komputerem. W tym celu zakupiono na początek 6 zestawów komputerowych z legalnym oprogramowaniem. W październiku 2006 r. dobiegły końca prace związane z urządzeniem stanowisk oraz utworzeniem sieci lokalnej. Otwarcie społecznej kawiarenki komputerowej stało się wielką atrakcją dla dzieci i młodzieży, […]

Wycieczki

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury na miarę posiadanych możliwości stara się organizować atrakcyjne wycieczki. Zainteresowanie nimi, szczególnie przez dzieci i młodzież, często przechodzi najśmielsze oczekiwania. Celem podróży są przede wszystkim wartościowe zakątki Śląska i całej Europy. Wycieczki organizowane są nie tylko w ramach akcji letniej, ale w przeciągu całego roku. Odbywają się również kilkudniowe wyjazdy […]

Prezent pod choinkę

„Prezent pod choinkę” to zapoczątkowana w 2000 r. ogólnopolska akcja charytatywna, prowadzona przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzięgielowie. Nawiązuje ona do „Operation Christmas Child” – międzynarodowego projektu organizacji Samaritan’s Purse. Celem akcji jest pomoc dzieciom z małych miejscowości w państwach za wschodnią granicą Polski. Jej idea polega nie na robieniu wielkich i […]

Akcja letnia

Lokalizacja Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury pośród niemalże dziewiczego kompleksu leśnego – obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, urozmaiconego biocenozami łąkowymi i wodnymi, stwarza doskonałą możliwość zmiany środowiska, oderwania się od codziennego zgiełku i gwarantuje dobry wypoczynek. Pośród tego bogatego dziedzictwa przyrodniczego znajduje się wiele wartościowych obiektów górnośląskiego dziedzictwa kulturowego, z którymi także można zapoznać się […]