Rozpoczął się Wielki Tydzień

Wielki Tydzień stanowi kulminację Czasu Pasyjnego (Wielkiego Postu). Rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, a swoje zakończenie znajduje w Wielką Sobotę. Po niej rozpoczyna się nowy okres roku kościelnego – czas wielkanocny.
Więcej

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży

W sobotę 12 marca 2016r. w Kluczborku odbyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży z parafii: kluczborskiej, lasowickiej i wołczyńskiej. Zajęcia odbyły się dla 3 grup wiekowych: dzieci klas 1-3; dzieci klas 4-6 i młodzież 13+. Zajęcia dla prowadziły panie ze szkółek z w/w parafii oraz goście z CME.
Tematem przewodnim spotkania było pocieszenie oparte na tekście z Księgi Izajasza 66,13.

Ks. dr Grzegorz Giemza nowym dyrektorem PRE

Zarząd Polskiej Rady Ekumenicznej wybrał ks. dr. Grzegorza Giemzę na stanowisko dyrektora PRE. Nowy dyrektor zastąpi ks. dr. Ireneusza Lukasa, który rozpoczyna pracę w Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie.
Więcej

Luteranka we władzach Komitetu Teologicznego PAN

26 stycznia br. Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) dokonał wyboru nowych władz. Przewodniczącym został ponownie ks. prof. Tadeusz Dola z Uniwersytetu Opolskiego, a wiceprzewodniczącymi dr hab. Kalina Wojciechowska, teolożka ewangelicka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), oraz ks. prof. Krzysztof Góźdź z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Więcej

Konsekracja Biskupa Diecezji Cieszyńskiej

W Święto Epifanii, 6 stycznia 2016 roku, w ewangelickim Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się konsekracja i introdukcja (wprowadzenie w urzędowanie) ks. dr. Adriana Korczago na Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
Więcej

Ks. Lukas sekretarzem ŚFL ds. Europy

Ks. dr Ireneusz Lukas został wybrany na stanowisko sekretarza Światowej Federacji Luterańskiej ds. Europy. Pracę w Genewie rozpocznie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Do tego czasu będzie nadal pełnił obowiązki dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie.
Więcej

Adwent w Lasowicach

W Lasowicach Wielkich w sali parafialnej, 4 grudnia o godz. 16.30 odbyły się przedgwiazdkowe, wspólne zajęcia dzieci wszystkich grup. Razem z rodzicami wspólnie kolędowali.
12 XII odbyło się spotkanie młodzieży 3 parafii (Lasowice, Kluczbork, Wołczyn) w czasie, którego omówiona została kondycja chrześcijańskiego świata. Wspomniane zostały informacje zdobyte 2 tygodnie wcześniej w czasie spotkań z przedstawicielem organizacji OpenDoors na terenie naszej parafii, Lasowickiego Gimnazjum i w kluczborskim więzieniu.

Reformacyjna apka – R500

Na oryginalny pomysł z okazji zbliżającego się jubileuszu 500-lecia Reformacji wpadł Szwajcarski Związek Kościołów Ewangelickich (SEK), do którego należą wszystkie kantonalne Kościoły ewangelicko-reformowane w tym kraju. SEK uruchomił aplikację na smartfony, dzięki której można zrobić zdjęcie, którego szablon ma kształt litery R jak Reformacja. Korzystanie z aplikacji ma również diakonijny cel.
Więcej