Krótka historia Kościoła Ewangelickiego

Krótka historia Kościoła Ewangelickiego Kościół Ewangelicko – Augsburski (Ewangelicki, Luterański) bierze swój początek w czasach Reformacji XVI wieku. 31 października 1517 r. ks. dr Marcin Luter przybija do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Kierowane są do ludzi uczonych, profesorów i teologów. Wzywa w nich Luter do publicznej debaty na temat życia i nadużyć […]

Kim jesteśmy

Nazwa Kościół Ewangelicko – Augsburski (Kościół Ewangelicki, Luterański) Ewangelicko – ta część nazwy pochodzi od słowa Ewangelia, co znaczy, że w Kościele Ewangelicko – Augsburskim tylko Ewangelia jest podstawą i jedynym kryterium wiary.  Augsburski – bierze się od nazwy niemieckiego miasta Augsburg, gdzie w 1530 r. podczas zwołanego przez cesarza Niemiec sejmu zostało odczytane Wyznanie […]

Rada parafialna

W skład Rady Parafialnej wchodzą: Klaudiusz Dziadek, Wilhelm Gnoth, Dietmar Lindel, Marcin Miska, Krzysztof Mołdrzyk, Helmut Neugebauer, Rajmund Neugebauer, Renata Pieprzyca, Roman Pietruszka, Karol Schoenfeld, Paweł Witoszek.

Ewangelicy w Kaletach

Założycielem stalowni nazwanej urzędowo „Stahlhammer”, oraz kolonii fabrycznej pod tą samą nazwą, był dzierżawca kuźnicy w sąsiedniej wiosce Kutschau (Kuczów) – Johann Ferdinand Koulhaass.1 Rzecz – podobnie jak w przypadku lokacji kolonii Ludwigstahl (Piasek) – działa się w drugiej połowie XVIII w.2 W latach 60. XVIII w. przybył na Górny Śląsk ewangelik Johann Ferdinand Koulhaass. […]

Szkoły ewangelickie w Lasowicach

Pierwsze potwierdzenie istnienia szkół ewangelickich w Lasowicach Małych i Wielkich znajdujemy w roku 1783. Prywatnym właścicielem tych wiosek była wtedy Marianne hrabina von Hoym zu Droissig, zamężna z Friedrichem Ludwigiem książę zu Hohenlohe-Ingelfingen, książę zu Hohenlohe-Öhringen.  Można przypuszczać, że takie szkoły z jednym nauczycielem działały w Lasowicach Małych i Wielkich już nieco wcześniej. Już bowiem […]

Rozpoznaj siebie lub znajomych!

Prezentujemy kilka historycznych zdjęć parafialnych. Prosimy o kontakt osoby, które się na nich rozpoznają i chcą umieścić swoje dane w opisie fotografii. Dla tych, co nie chcą się ujawniać, niech stanowi to dobrą zabawę wspomnieniową przy odgadywaniu postaci. Ślub Olesno, 15 sierpnia 1928 r. Ślub Richarda Miska z Lasowic Małych i Clare Franke. Zdjęcie wykonane […]

Kalendarium historyczne parafii

• 31 października 1517 – zapoczątkowanie przez Marcina Lutra wielkiego dzieła Reformacji Kościoła.  • koniec 1518 – pojawienie się pierwszych haseł reformacyjnych w Kluczborku w księstwie brzeskim. • 1523 – przyjęcie religii ewangelickiej przez księcia brzeskiego i legnickiego – Fryderyka II Piasta. • 1526 – przejęcie panowania nad Śląskiem przez austriackich Habsburgów. • 1527 – […]

Ewangelicy w Lasowicach

Parafia Lasowice Wielkie stanowi pomiędzy górnośląskimi parafiami ewangelickimi o tyle odrębne stanowisko, że – powiat kluczborski pomijając – należy ona do tych nielicznych, które w okresie kontrreformacji w większości zachowały swój ewangelicki stan posiadania. Też w jej obrębie nauka luterańska usadowiła się dość wcześnie, czyniąc z niej najstarszą parafię ewangelicką ziemi oleskiej i jedną ze […]

Ewangelicy w Gorzowie Śl.

Lokalizacja Gorzowa Śl. – miasta pozostającego w zasięgu oddziaływania Kluczborka, który już u progu reformacji wyrósł na silny ośrodek religii ewangelickiej – spowodowała, że i w nim nowa wiara, wbrew ogólnej tendencji na ziemi oleskiej, szybko znalazła wielu zwolenników. Ewangelicy z Gorzowa Śl. przez wieki pozostawali pod opieką pastorów z Bąkowa i Roszkowic. Gorzów Śl. […]

Ewangelicy w Oleśnie Śl.

Reformacja objęła ziemię oleską w bardzo niewielkim stopniu, a katolicyzm pozostał głównym wyznaniem miejscowej ludności. Na podstawie protokołu wizytacyjnego z 1720 r. można stwierdzić, że w Oleśnie żyło wówczas 28 ewangelików. W ciągu następnych kilkunastu lat ich liczba znacznie wzrosła. Przyrost ten spowodowany został napływem ludności niemieckiej, który nasilił się po przyłączeniu w 1742 r. […]