Szkoła ewangelicka w Oleśnie Śl.

Szkoła ewangelicka w Oleśnie rozpoczęła działalność najprawdopodobniej w 1793 lub 1794 r. Przez długie lata stanowiła oparcie dla oleskiej wspólnoty ewangelickiej, która dopiero w 1847 r. doczekała własnej parafii, a w 1853 r. swojego domu Bożego.  Do powstania szkoły przyczynił się pastor Regehly, pierwszy jej inspektor. Z chwilą otwarcia szkoła liczyła 30 uczniów. W 1796 […]

Ewangelicy w Zagłębiu Dąbrowskim

Centrum osadniczym organizmu nazwanego ok. poł. XIX w. Zagłębiem Dąbrowskim oraz jego dominującym, nawet do II poł. XX w. ośrodkiem, był Będzin. Ok. XI w. powstał tu, na małopolskich rubieżach, gród obronny, wyposażony w II poł. XIII w. w stołp, który w XIV w. przeobraził się w zamek (wielokrotnie odbudowany stoi do dzisiaj). Na jego […]

Ewangelicy w Lublińcu

W czasach Reformacji właściciele Lublińca szybko stali się gorliwymi luteranami i już około 1580 r. stanął w tym mieście pierwszy ewangelicki kościół – pw. św. Mikołaja. Równie szybko, bo już w 1628 r., został skonfiskowany i przekazany katolikom. Brak własnego domu Bożego uniemożliwiał wypełnianie religijnych obowiązków, co było bardzo dotkliwe.  Powstałe na zamku w Koszęcinie […]

Szkoła ewangelicka w Zawadzkiem

Pierwotnie dzieci ewangelików z kolonii hutniczych w rejonie Zawadzkich uczęszczały do katolickiej szkoły powszechnej w tej miejscowości.  W 1846 r. udało się utworzyć ewangelicką szkołę rodzinną w Kolonowskiem. Próby takie podejmowano również w Zawadzkiem, jednak że nie przynosiły pożądanego rezultatu, zaniechano ich. Jedynie co udało się, to by lekcje religii prowadzone były dodatkowo przez ewangelickiego […]

Ewangelicy w Zawadzkiem

Epoka Fryderyka Wielkiego Zbliżając się od strony wschodniej, w miejscu gdzie trasa kolejowa Tarnowskie Góry – Opole w okolicach Kielczy napotyka płynącą w kierunku zachodnim Małą Panew, rozciągają się z północnej strony rzeki rozległe lasy, podczas gdy po stronie południowej, w kierunku Strzelec Opolskich, ubogie tereny są dość rzadko zaludnione. Przeważająca część ludności posługuje się […]

Szkoła ewangelicka w Kolonowskiem

Pierwotnie dzieci ewangelików z kolonii hutniczych założonych na włościach staniskich uczęszczały do katolickich szkół powszechnych w Staniszczach Wielkich i Kolonowskiem. Istniała wprawdzie od samego początku parafii w Ozimku szkoła ewangelicka w tej miejscowości, którą prowadził pastor Johann Richter, lecz trudno sobie wyobrazić, by uczniowie znieśli codzienną, pieszą drogę do niej, rzędu 10-13 km w jedną […]

Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie

Ja żyję i wy żyć będziecie J 14,19b Naszym Gościom życzymy udanego odpoczynku i Bożej opieki! Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie erygowana była pierwotnie na przełomie XVI i XVII w., po odbudowaniu przez luteran, najprawdopodobniej w 1599 r., spalonego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich. W skład parafii wchodziły wówczas jako filiały kościół pw. Jakuba […]

Ewangelicy w Kolonowskiem

Wielkie rody: Collona i Renard Początki Kolonowskich i jego dzisiejszej części – Fosowskich – są niemal takie same, jak Zawadzkich, jak i całego szeregu innych kolonii hutniczych, wyrosłych na ziemi strzeleckiej po objęciu w 1742 r. panowania nad Śląskiem przez Królestwo Pruskie.  Właścicielem dóbr strzeleckich był od 1750 r. Norbert hrabia Colonna. W 1752 r. […]

Ewangelicy w Biskupicach

Biskupice koło Olesna stanowią kolebkę luteranizmu na ziemi oleskiej. Przez pewien czas były też najważniejszym ośrodek tej wiary w tych stronach. W 1770 r. właścicielem Biskupic został ewangelik – Christian Gotlieb hrabia von Jordan (zm. 18 września 1811). Ponieważ część mieszkańców tej wioski była tego samego wyznania, jej nowy właściciel podjął starania o powołanie własnej […]

Proboszcz

ks. Ryszard Pieron ks. Ryszard Pieron Urodzony 29 sierpnia 1966 r. w Bielsku-Białej. Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. W trakcie studiów był wieloletnim współorganizatorem letnich obozów młodzieżowych w Sorkwitach i Istebnej oraz praktykantem w Ewangelickim Domu Opieki „Sarepta” w Węgrowie, a także w parafiach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Starym Bielsku, Bielsku i Goleszowie.  20 listopada […]