Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin

„Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” to tytuł jednego z wielu projektów Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, propogującego niemieckie dziedzictwo kulturowe na Górnym Śląsku. Stanowił on odpowiedź na polską propagandę, budującą przez dziesięciolecia – zwłaszcza pośród społeczeństwa polskiego, zamieszkującego dawne tereny niemieckie – negatywny wizerunek przeszłości. Projekt, finansowany z niemieckich środków budżetowych, współorganizowały lokalne […]

Walory przyrody

Uwaga: Występujące formy ochrony przyrody wymieniono w kolejności wielkości obszarowej, a nie według ich gradacji ważności.1 Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie Stobrawski Park Krajobrazowy Rezerwat przyrody Bażany Rezerwat przyrody Kamieniec Rezerwat przyrody Smolnik Jezioro Czarne (Czarny Staw) Użytki ekologiczne Parki Pomniki przyrody Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie Obszar chronionego krajobrazu2 Lasy Stobrawsko-Turawskie ustanowiony został Rozporządzeniem […]

Walory kultury

Kościół drewniany w Chocianowicach Kościół drewniany w Chocianowicach Kościół katolicki, pogrzebowy, pw. Narodzenia NMP, drewniany. Pierwszy kościół wzmiankowany w 1376 r., nieznane są jego dalsze dzieje, prawdopodobnie spalił się. Obecny zbudowany w 1662 r., konsekrowany 10 października 1666 r.; do 1810 r. własność wrocławskiego Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, od 1810 r. w rękach katolików; […]

Szlaki turystyczne

Uwaga: Pikietaż szlaków turystycznych podany orientacyjnie. Szlak im. J. Jeziorowskiego Trasy rowerowe Szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego Szlak im. J. Jeziorowskiego Szlak im. J. Jeziorowskiego w Chocianowicach Szlak oznaczony numerem OP-104, znakowany kolorem czerwonym, długości 56,4 km, powstały z połączenia ze Szlakiem Zabytków Budownictwa Drewnianego (odcinek Kluczbork-Olesno), przeznaczony zasadniczo dla turystów pieszych, względnie rowerowych. Biegnie od […]

Informator teleadresowy

Uwaga: Wszystkie informacje w Informatorze teleadresowym podajemy bez odpowiedzialności. Samorząd Ochrona zdrowia Policja Poczta Bankowość Noclegi Gastronomia Jazda konna Stacje paliw Samorząd Starostwo Powiatowe w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel. 48 774 185 218, fax. 48 774 186 520, www.powiatkluczborski.pl, starostwo@powiatkluczborski.pl Starostwo Powiatowe w Kluczborku Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 […]

Gmina Lasowice Wielkie

Unia Europejska GminaLasowice Wielkie GemeindeHolle VerbandsgemeindeGrünstadt-Land Śląsk na tle Polski Gmina Lasowice Wielkie leży na Śląsku Śląsk to kraina historyczna w środkowej Europie, obejmująca ziemie dorzecza górnej i środkowej Odry oraz obszar źródliskowy Wisły. Według współczesnego podziału politycznego najznaczniejsza część Śląska leży w granicach Polski, a fragmenty w Niemczech1 i Republice Czeskiej. W Polsce stanowi […]

Mapa historyczna gminy

Źródło • Flemmings Handkarte von Schlesien, 1:150000, No. 21, Kreis Kreuzburg-Rosenberg, Breslau ok. 1900

Mapa aktualna gminy

Legenda: Lasy Łąki Cmentarze Ogródki działkowe Tereny i zabudowa przemysłowo-składowa Wody Zabudowa Budynki zabytkowe; budynki użyteczności publicznej Granice gminy Lasowice Wielkie Granice sołectw gminy Lasowice Wielkie Linia kolejowa, stacja Linia kolejowa, przystanek Numer linii kolejowej w regionalnym ruchu pasażerskim Linia kolejowa, na której zlikwidowano ruch pasażerski Linia kolejowa zlikwidowana Przystanek PKS Droga krajowa Numer drogi […]