Zarys historii oleskich Żydów

Izraelowi, bratu starszemu uszanowanie, braterstwo, pomoc na drodze ku jego dobru wiecznemu i doczesnemu. Równe we wszystkim prawo Adam Mickiewicz O żydowskiej kulturze, jaka zakwitła na Górnym Śląsku i w naszym mieście Oleśnie, możemy niestety już mówić wyłącznie w czasie przeszłym. Dotyczy to zarówno kultury utrwalonej w j. hebrajskim, w jidisz, jak i tej, która […]