Polityka ochrony danych osobowych
Dane osobowe użyte w Newsach i Artykułach zostały wcześniej upublicznione w innych miejscach (np. w literaturze, prasie, itp.) lub przekazane Autorom strony włącznie ze zgodą na ich publikację.

Wyłączenie odpowiedzialności
Dostęp do strony oraz korzystanie z niej i zawartych na niej danych jest dobrowolne i następuje na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko użytkowników. Zastrzega się możliwość występowania błędów na stronie, merytorycznych i technicznych.
Jeśli zauważysz, że strona narusza obowiązujący stan prawny, poinformuj o tym jej Administratora, by mógł podjąć odpowiednie kroki.

Historia strony
Strona Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie powstała w 2001 r. Jej twórcą i administratorem był Klaus Minkus. Strona Lasowic Małych powstała w 2006 r. Wkrótce obie strony – parafii i miejscowości – zostały zintegrowane w jedną. Od 6 września 2006 r. strona ta funkcjonuje w domenie lasowice.eu. W 2007 r. postać pisana w HTML-u została zastąpiona niniejszym szablonem CMS.

2001 r.2006 r.2007 r.2008 r.

W rozwoju strony pomogli m.in.:
– Piotr
– Irek Maciejewski
– Krzysztof Urbaniec
Dziękujemy!