Powrót Artykuły Jak… JAK UREGULOWAĆ SKŁADKĘ PARAFIALNĄ?

JAK UREGULOWAĆ SKŁADKĘ PARAFIALNĄ?

Każdy członek Kościoła jest zobowiązany do opłacania składek parafialnych, które pozwalają Parafii funkcjonować (opłaty, koszty utrzymania). Zasady opłacania składek reguluje Regulamin Parafialny przyjęty przez Synod Kościoła.

W paragrafie 7. czytamy:

„Każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do Kościoła i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić nie mniej niż 1% jego dochodu.

W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wysokość składki parafialnej lub zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe.

W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.” 

Składki można opłacać:

 1. w kancelarii parafialnej
 2. u radnego: w czasie tzw. wiosennej i jesiennej zbiórki składki parafialnej
 3. dokonując wpłat na konto bankowe:
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie:
  PKO Bank Polski nr konta: 41 1020 3668 0000 5302 0116 9390

 Ofiary wpłacane przelewem na konto bankowe Parafii można odliczyć
w deklaracji PIT w następnym roku. Istnieją jednakże pewne warunki:

 1. Każdorazowo należy w tytule przelewu zapisać: „darowizna na cele kultu religijnego”.
 2. Dodatkowo w tytule przelewu można wpisać osoby, które dokonują danej wpłaty (zwłaszcza, gdy ofiarodawcą jest nie tylko dokonujący wpłaty właściciel konta bankowego) np. „darowizna na cele kultu religijnego – Lidia i Zygmunt Kowalski” (można też zamieścić adres)
 3. Można również podać cel, na który ma być przekazana kwota, ale UWAGA!:
 • Jeżeli wpłatę chcemy odliczyć od podatku, w tytule przelewu NIE MOŻE SIĘ ZNALEŹĆ WPIS TYPU „składka parafialna”, „podatek”, „składka ogólnokościelna”, ponieważ w świetle przepisów prawa są to wpłaty obowiązkowe, wynikające z przynależności do jakiejś organizacji, a nie dobrowolne ofiary.
 • Do celowych ofiar dobrowolnych odliczanych od podatku zaliczamy: ofiary na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa oraz na wszelkiego rodzaju remonty.

Wtedy w tytule przelewu wpisujemy:

 • przy wpłacie na Bratnią Pomoc: „darowizna na cele kultu religijnego – BPGA”
 • przy wpłacie na remonty (np. kościoła, organ, płotu na cmentarzu, plebanii itp.): „darowizna na cele kultu religijnego – remont” (można wpisać cel np. „remont płotu na cmentarzu”)

Można też wpisać tylko „darowizna na cele kultu religijnego” i wtedy telefonicznie bądź w formie pisemnej przekazać do kancelarii informację na temat celu darowizny.

Orientacyjne wysokości składki parafialnej opłacanej rocznie

Zarobiona kwota zł. /Euro miesięcznie1% składki parafialnej zł / Euro rocznieZarobiona kwota zł / Euro miesięcznie1% składki parafialnej zł / Euro rocznieZarobiona kwota zł. / Euro miesięcznie1% składki parafialnej zł / Euro rocznie
1.000  1202.1002523.200384
1.100  1322.2002643.300396
1.200  1442.3002763.400408
1.300  1562.4002883.500420
1.400  1682.5003003.600432
1.500  1802.6003123.700444
1.600  1922.7003243.800456
1.700  2042.8003363.900468
1.800  2162.9003484.000480
1.900  2283.0003604.100492
2.000  2403.1003724.200504

Składkę parafialną opłaca każdy dorosły Członek Parafii, od swoich wszystkich przychodów netto, liczonych łącznie, osiągniętych na terenie Unii Europejskiej,  niezależnie od tego czy pracuje na stałą lub okresową umowę o pracę. Składkę parafialną można opłacać miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Ze składki parafialnej zwolnione są dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym.