Powrót Artykuły Jak… JAK WZIĄĆ ŚLUB KOŚCIELNY?

JAK WZIĄĆ ŚLUB KOŚCIELNY?

Narzeczeni przygotowujący się do ślubu przeżywają czas pełny napięć i emocji. Muszą pamiętać o załatwieniu wielu spraw. Najważniejsze jest, aby w tym czasie przygotowań nie zapomnieli o duchowym aspekcie ślubu, choć i w Parafii muszą spełnić pewne formalności.

Poniżej najważniejsze informacje podane w formie pytań i odpowiedzi.

Kiedy należy ustalić datę i godzinę ślubu?

Ustalenie daty i godziny ślubu jest pierwszą rzeczą, z jaką należy zgłosić się w kancelarii. Należy uczynić to osobiście. Narzeczeni ustalają wtedy wstępne szczegóły ślubu z księdzem.

Jakie dokumenty „państwowe” należy złożyć?

  1. Ślub Kościelny (ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się wcześniej):
  • odpis Aktu Ślubu z USC
  1. Ślub Konkordatowy (ślub tylko w kościele wraz ze skutkami cywilno-prawnymi):
  • dokumenty (2 egzemplarze) potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego otrzymane w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydawane na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia. Przyszli małżonkowie muszą się osobiście stawić do USC, aby je otrzymać. Dokumenty ważne są przez sześć miesięcy, więc należy je pobrać z USC nie wcześniej niż na sześć miesięcy przed ślubem. Następnie należy je dostarczyć do kancelarii parafialnej. Na ich podstawie oraz na podstawie kartotek parafialnych spisywane są osobowe Pana i Pani Młodej. Narzeczeni muszą określić również adres zamieszkania po ślubie, a w związku z tym przynależność do danej parafii.
  • W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie składają podpis na dokumentach. Jeden egzemplarz jest przekazywany do właściwego USC. Na tej podstawie USC wystawia Odpis Aktu Ślubu.

Jakie dokumenty „kościelne” należy złożyć?

Skrócone Odpisy Aktu Chrztu (niezależnie od wyznania).

Czy potrzebne są dane świadków?

Oczywiście, że tak. Każdy z przyszłych małżonków musi mieć jednego pełnoletniego świadka. Oprócz imienia i nazwiska wymagany jest również dokładny adres zamieszkania.

Czy świadek musi być ewangelikiem?

Nie musi być ewangelikiem. W przypadku ślubu konkordatowego Parafia przyjmuje takie same zasady, co do świadków jak USC.

Na czym polegają zapowiedzi ślubu?

Zapowiedzi w Parafii ogłaszane są w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej Parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (Parafie porozumieją się miedzy sobą).

Jakie obowiązki mają małżonkowie po ślubie?

  • Uczestnictwo w życiu Kościoła
  • Modlitwa
  • Chrześcijańskie wychowanie dzieci
  • Opłacanie składek kościelnych i dbanie o rozwój swojej Parafii

Ksiądz ustala z narzeczonymi termin spotkania przygotowującego do ślubu, podczas którego przeprowadzana zostaje z przyszłymi małżonkami rozmowa duszpasterska na temat istoty małżeństwa, a także ustalone zostają szczegóły samej ceremonii.