Hartnik Ernst

NAZWISKO i imię (płeć): HARTNIK Ernst Georg (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 18 lipca 1863, Orzeschkowo Kr. Birnbaum [Orzeszkowo w pow. międzychodzkim] ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: pastor ewangelicki, 23 stycznia 1889 ordynowany; 1889-1898 proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Lasowice Wielkie; 1 października 1898-1909 diakon, 1909-NN proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej […]