Kempa F.

NAZWISKO i imię (płeć): KEMPA Fryderyk (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 19 września 1887 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 6 maja 1962 pochowany/a: cmentarz ewangelicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna • Książka przebiegu czynności akcji zapobiegawczej OSP w Lasowicach Małych

Kazimierz Zofia

NAZWISKO i imię (płeć): KAZIMIERZ Zofia (K) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 14 kwietnia 1928 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 14 stycznia 1997 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Kazimierz Gertruda

NAZWISKO i imię (płeć): KAZIMIERZ Gertruda (K) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 22 lutego 1903 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: Kazimierz Augustyn dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 15 marca 1999 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Kazimierz Augustyn

NAZWISKO i imię (płeć): KAZIMIERZ Augustyn (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 1 kwietnia 1899 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: Kazimierz Gertruda dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 10 września 1975 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Kasprzycki Jan

NAZWISKO i imię (płeć): KASPRZYCKI Jan (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 4 marca 1913 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 1 czerwca 1960, śmiercią tragiczną pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Karuga Jan

NAZWISKO i imię (płeć): KARUGA Jan (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): po II wojnie światowej – Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: żołnierz LWP, uczestnik walk w pow. oleskim zmarł(a): pochowany/a: Źródło • M. Zeleźniakowicz, Oni walczyli o wolność ziemi oleskiej, [w:] „Głos Olesna”, 1973, nr […]

Karendał Anna

NAZWISKO i imię (płeć): KARENDAŁ Anna (K) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 7 lipca 1928 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: pracowała w PGR Lasowice Małe zmarł(a): 9 marca 1990 pochowany/a: cmentarz komunalny w Oleśnie Bardzo lubiana wśród lokalnej społeczności. Źródło • Tablica nagrobna

Kaniak Władysław

NAZWISKO i imię (płeć): KANIAK Władysław (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 22 marca 1958 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 29 lipca 1959 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Kaniak Szczepan

NAZWISKO i imię (płeć): KANIAK Szczepan (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 1893 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: Kaniak Dorota dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 28 sierpnia 1959 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Kaniak Julian

NAZWISKO i imię (płeć): KANIAK Julian (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 15 lutego 1920 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 25 sierpnia 1980 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna