Marchewka Jan

NAZWISKO i imię (płeć): MARCHEWKA Jan (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 11 kwietnia 1928 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 27 maja 1994 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Mansfeld Fritz

NAZWISKO i imię (płeć): MANSFELD a. MROSEK(?) Fritz (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: 1942 wykazany jako prowadzący gospodę i sklep rzeźniczy Lasowice Małe, tel. 55 zmarł(a): pochowany/a: Podobne osoby: Miska Fritz Źródło • Amtliches Fernsprechbuch für den Bezirk der Reichspostdirektion, Oppeln 1942, […]

Małyska Waldemar

NAZWISKO i imię (płeć): MAŁYSKA Waldemar (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 24 grudnia 1961 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 4 stycznia 2006 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Małyska Przemysław

NAZWISKO i imię (płeć): MAŁYSKA Przemysław (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 29 stycznia 1982 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 1982 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Małyska Kazimierz

NAZWISKO i imię (płeć): MAŁYSKA Kazimierz (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 1932 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 1996 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Malek Hermann

NAZWISKO i imię (płeć): MALEK Hermann (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 1918, poległ jako żołnierz na froncie I wojny światowej pochowany/a: Źródło • Obelisk w Lasowicach Małych

Malek Gottlieb

NAZWISKO i imię (płeć): MALEK Gottlieb (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 1866, poległ jako żołnierz na froncie wojny prusko-austriackiej pochowany/a: Źródło • Tablica pamiątkowa

Malek Friedrich

NAZWISKO i imię (płeć): MALEK Friedrich (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 23 września 1887 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 11 października 1953 pochowany/a: cmentarz ewangelicki w Lasowicach Małych Podobne osoby: Małek Fryderyk Źródło • Tablica nagrobna

Majewski Władysław

NAZWISKO i imię (płeć): MAJEWSKI Władysław (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 30 marca 1929 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 27 stycznia 2003 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna