Wyjazd Młodzieży opolskich ewangelickich Parafii do Salmopola 3-5 grudnia 2021