„Jestem wartościowym człowiekiem”, spotkanie z terapeutami i aktorami dla dzieci i dorosłych w Lasowicach Małych.

Kolejne spotkanie organizowane dzięki wsparciu Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, i oleskiego domu spotkań U Luteran dla młodszych i starszych, mające na celu podniesienie własnej samooceny i wartości, poznanie swojego ciała, odbyło się tym razem w Lasowicach Małych w środę 17 stycznia 2024r. 

Zajęcia prowadzili aktorzy i terapeuci skupieni w Sztukmisja z Krakowa.