O tym, że chrześcijanie powinni otaczać dzieci opieką i błogosławieństwem czytamy w Biblii – Ewangelia Marka 10,13-16:

„I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.  I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce.”

Pierwsze urodziny dziecka są wyjątkową chwilą dla całego zboru. Razem z rodzicami (oraz rodzicami chrzestnymi) chcemy w naszej społeczności cieszyć się z przeżytego pierwszego roku życia ich dziecka. Dlatego podczas nabożeństwa (w trakcie liturgii końcowej) odbywa się uroczyste błogosławieństwo jednorocznego dziecka i jego rodziców. Dziękujemy wtedy Bogu w modlitwie za ten rok i prosimy Pana o dalsze błogosławieństwo.

Podobnie jak przy chrzcie nie ma w tym przypadku żadnej opłaty, należy jednak z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem zgłosić taką uroczystość w kancelarii parafialnej i umówić termin.