Spotkanie kapelanów więziennictwa i pracowników służb więziennych

W Wiśle w dniach 4-7 listopada 2008r. w Ośrodku Kształcenia Kadr Służby Więziennej spotkali się ewangeliccy i prawosławni kapelanii więzienni, przedstawiciele centralnego zarządu służb więziennych, wychowawcy , kierownicy penitencjarni , psychologowie więzienni. Była to coroczna konferencja podczas której rozmawiano o zachodzących relacjach pomiędzy osadzonymi lub tymczasowo zatrzymanymi a kadrą więzienną i osobami pełniącymi posługi religijne […]

O ekumenizmie duszpasterstwa więziennego w Karpaczu

w dniach 10-13 grudnia 2007 r. na terenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennych W Karpaczu odbywała się ekumeniczna konferencja pn. Ekumenizm duszpasterstwa więziennego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Kościołów prawosławnego, rzymskokatolickiego, luterańskiego i zielonoświątkowego. Konferencję zorganizował Centralny Zarząd Służb Więziennych, reprezentowany przez ppłk Kajetana Dubiela, dyrektora BP CZSW. W ekumenicznym i zarazem adwentowym spotkaniu uczestniczyli […]

Uhonorowanie oficerów Służby Więziennej

W dniach 28-29 listopada 2007 r. w podwarszawskim Popowie-Parcelach na terenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej odbyła się uroczystość przyznania podziękowań i wyróżnień dyrektorom generalnym służb więziennych i dyrektorom okręgowych inspektoratów służb więziennych w Polsce. Biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego na uroczystości reprezentował bp Paweł Anweiler, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej. Nagrodzeni dyrektorzy otrzymali od Biskupa Kościoła podziękowanie […]