Konfirmacja w Lasowicach Małych

30 kwietnia 2006 r. lokalna wspólnota ewangelicka świętowała uroczystość ślubowania konfirmacyjnego, do którego stanęli: Arletta Pieron, Dawid Giel, Sebastan Giel, Dawid Neugebauer – wszyscy z Lasowic Małych oraz Paweł Banasik z Biskupic w powiecie oleskim. W nabożeństwie konfirmacyjnym udział wzięli księża: ks. dr Marek Uglorz, ks. Tomasz Stawiak i ks. Ryszard Pieron. Wydarzenie tym podnioślejsze, […]