Bielszczanie w odwiedzinach parafii lasowickiej

Podczas weekendu 14-15 października 2006 r. Lasowice odwiedziła grupa ewangelików z Bielska. 15 października (niedziela) młodzież – część członków zespołu Cantate ze Starego Bielska – zorganizowała koncert ekumeniczny w kaplicy ewangelickiej w Lasowicach Małych, odbyła się też wspólna wycieczka po ziemi śląskiej. Na zdjęciu nasi Goście podczas pobytu w Lasowickim Domu Tolerancji i Kultury.