O "zaskoczeniu" w Lasowicach Małych

16 grudnia 2006 r. odbyło się w Lasowicach Małych, pod patronatem Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury, regionalne spotkanie młodzieży ewangelickiej Śląska Opolskiego. Miało ono charakter adwentowo-świąteczny. Spotkaniu przewodniczyli dwaj duszpasterze młodzieży: ks. Mirosław Czyż z diecezji katowickiej oraz ks. Andrzej Wójcik z diecezji warszawskiej, których wraz z licznie przybyłą młodzieżą – trzydzieści troje osób – […]