Budżet Gminy 2007

12.385.715 zł po stronie dochodów, 14.821.374 zł po stronie wydatków. Ponad trzecią część pochłonie oświata. Istotne dla budżetu środki przeznaczone zostaną na drogi, gospodarkę ściekową, pomoc społeczną i administrację publiczną. Opublikowany układ wykonawczy1 nie przynosi nic zaskakującego. Pozytywnie brzmi ujęcie w budżecie kwoty 200 tys. zł na plany zagospodarowania przestrzennego. Linki do planu dochodów i […]

Zebranie strażackie

20 stycznia 2007 r. w Klubie Strażaka w Lasowicach Małych odbyło się zebranie strażackie. Omówiono działalność i wydarzenia minionego roku w lasowickiej OSP, zaprezentowano jej plany i zadania na rok bieżący. Zebraniu przewodniczył prezes OSP Lasowice Małe – Kazimierz Janus. W zebraniu uczestniczyli m.in. przedstawiciel PSP Kluczbork – Norbert Waliczek – oraz komendant gminny – […]

O "obyczajowości, współczesnych wartościach i elementach pogańskich" w Wołczynie

20 stycznia 2007 r. odbyło się kolejne regionalne spotkanie młodzieży ewangelickiej z rejonu Śląska Opolskiego, tym razem w Wołczynie. Po raz kolejny potwierdzono, że Wołczyn słynie nie tylko z wyrobu drożdży, ale z gościnności, którą okazała nam społeczność Parafii Ewangelickiej. Po wspólnym śpiewie przy klawiszu i gitarze, który poprowadzony został przez Esterę Gizler w formie […]