Wybory delegatów izb rolniczych

4 lutego 2007 r. (niedziela) odbyły się wybory delegatów izb rolniczych. Gmina Lasowice Wielkie, podlegająca Izbie Rolniczej w Opolu, stanowiła w tych wyborach okręg nr 19, i jako że powierzchnia użytków rolnych na jej terenie przekracza 4 tys. ha, był to okręg dwumandatowy. Jak w kadencji 2002-2006, tak i w bieżącej delegatami gminy Lasowice Wielkie […]

Gmina w Lasowicach Wielkich przypieczętowana

Pamiątkowy fragment Statutu Gminy Lasowice Wielkie W Dziennku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 5 lutego 2007 r. opublikowana została Uchwała Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. dotycząca zmiany Statutu Gminy.1 Zmiany te są bardzo kosmetyczne, jednak dość znaczące. W §7 statutu słowo „Małe”, czyli przydomek tych Lasowic, które fizycznie do 31 […]