O Nakazie Misyjnym z Ewangelii Mateusza w Opolu

W sobotnie popołudnie 10 marca 2007 r. młodzież z Opolszczyzny spotkała się w Opolu. Po przywitaniu przez gospodarza miejscowej parafii ewangelickiej – ks. Mariana Niemca, młodzi śpiewali wspólnie pieśni. W dalszej części spotkania ks. Andrzej M. Wójcik poprowadził wykład, tym razem temat spotkania nawiązywał bezpośrednio do fragmentu Ewangelii Mateusza 28,16-20 – Nakazu Misyjnego. W wykładzie […]