Gauda Friedrich

NAZWISKO i imię (płeć): GAUDA Friedrich Julius (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: pastor ewangelicki; 1867-NN proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Gorzów Śl. zmarł(a): pochowany/a: Źródło • www.schloss-ellguth.de

Därr Richard

NAZWISKO i imię (płeć): DÄRR Richard (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): przed przybyciem do Gorzowa Śl. – Bierutów wykształcenie: zawód / zajęcie: pastor ewangelicki; NN-1873 proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Gorzów Śl.; 1873-1912 superintendent Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Janowice zmarł(a): pochowany/a: Źródło • D. Puschmann, Kronika Janowic Wielkich, [w:] www.papin1.webpark.pl […]