Arndt Maria

NAZWISKO i imię (płeć): ARNDT Maria (K) nazwisko panieńskie: Czaionki urodzony/a: 1767, Rzendowitz [Rzędowice] ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: 6 maja 1787, Klein Lassowitz [Lasowice Małe] współmałżonek: Arndt Johann dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): pochowany/a: Źródło • AROS (AN)

Ciuszke Karolina

NAZWISKO i imię (płeć): CIUSZKE Karolina (K) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 1 września 1897 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 7 lipca 1964 pochowany/a: cmentarz ewangelicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Ciuszke Bogumił

NAZWISKO i imię (płeć): CIUSZKE Bogumił (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 30 stycznia 1895 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 23 marca 1960 pochowany/a: cmentarz ewangelicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Chudoba Stanisław

NAZWISKO i imię (płeć): CHUDOBA Stanisław (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: Wstępny Wyższy Kurs Pedagogiczny zawód / zajęcie: po II wojnie światowej przez 5 lat pracował jako nauczyciel, szkoła Lasowice Małe zmarł(a): pochowany/a: Wspomnienie (…) Po wojnie ukończyłem Wstępny Wyższy Kurs Pedagogiczny. Następnie rozpocząłem pracę […]

Chrząstowska Leonia

NAZWISKO i imię (płeć): CHRZ¡STOWSKA Leonia (K) nazwisko panieńskie: Dorosz urodzony/a: 1 stycznia 1901, Medwedowce (Podole) ochrzczony/a, wiara: rodzice: ojciec – Dorosz Stefan, leśniczy w dobrach Władysława Czajkowskiego, matka – Dorosz z d. Osada Bronisława rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: 1923 współmałżonek: Chrząstowski Jan dzieci: Chrząstowski Leszek (1925-1975), Chrząstowska Wiesława (ur. 1927, w latach 70. XX […]

Chrobak Wawrzyniec

NAZWISKO i imię (płeć): CHROBAK Wawrzyniec (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 8 września 1905 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: Chrobak Rozalia dzieci: mieszkał(a): po II wojnie światowej – Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: żołnierz LWP, uczestnik walk w pow. oleskim zmarł(a): 24 stycznia 1986 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • […]

Chrobak Rozalia

NAZWISKO i imię (płeć): CHROBAK Rozalia (K) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 12 czerwca 1905 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: Chrobak Wawrzyniec dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 24 czerwca 1976 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Chorzępa Henryk

NAZWISKO i imię (płeć): CHORZęPA Henryk (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 16 lutego 1939 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 30 listopada 1963 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Chodała Aneta

NAZWISKO i imię (płeć): CHODAŁA Aneta (K) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 11 stycznia 1991 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 10 lipca 1995 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna