Bukała Józef

NAZWISKO i imię (płeć): BUKAŁA Józef (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 1900 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 1954 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Bucyk Katarzyna

NAZWISKO i imię (płeć): BUCYK Katarzyna (K) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 3 stycznia 1915 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 29 lipca 1991 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Bucyk Władysław

NAZWISKO i imię (płeć): BUCYK Władysław (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 7 kwietnia 1912 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): po II wojnie światowej – Lasowice Małe wykształcenie: zawód / zajęcie: żołnierz LWP, uczestnik walk w pow. oleskim zmarł(a): 22 grudnia 1982 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • M. Zeleźniakowicz, […]

Brzęczek Piotr

NAZWISKO i imię (płeć): BRZęCZEK Piotr (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 17 czerwca 1936 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 31 października 1991 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Brzęczek Józef

NAZWISKO i imię (płeć): BRZęCZEK Józef (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 15 marca 1921 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: Brzęczek Janina dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 15 stycznia 1976 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Brzęczek Janina

NAZWISKO i imię (płeć): BRZęCZEK Janina (K) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 26 czerwca 1926 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: Brzęczek Józef dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 22 kwietnia 1997 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Brzęczek Ireneusz

NAZWISKO i imię (płeć): BRZęCZEK Ireneusz (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 22 października 1974 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 9 listopada 2001 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Brzęczek Andrzej

NAZWISKO i imię (płeć): BRZęCZEK Andrzej (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 17 września 1947 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: w ostatnich latach życia – sołtys Lasowic Małych zmarł(a): 27 października 2002 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Bronder Zofia

NAZWISKO i imię (płeć): BRONDER Zofia (K) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 12 kwietnia 1899 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 9 marca 1984 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna

Borkowski Tadeusz

NAZWISKO i imię (płeć): BORKOWSKI Tadeusz (M) nazwisko panieńskie: urodzony/a: 11 lipca 1905 ochrzczony/a, wiara: rodzice: rodzeństwo: zawarł(a) związek małż.: współmałżonek: dzieci: mieszkał(a): wykształcenie: zawód / zajęcie: zmarł(a): 5 lipca 1946 pochowany/a: cmentarz katolicki w Lasowicach Małych Źródło • Tablica nagrobna