Parafialny jubileusz w Chudobie

Chudoba obok Wędryni leży najbliżej Olesna. Ludzie z Chudoby codziennie dojeżdżają do Olesna i będą dojeżdżać mimo, że Chudobę sztucznie oderwano od ziemi oleskiej. Opisując Chudobę i jej mieszkańców obowiązkowo należy zaznaczyć, że wieś jest czysta, zadbana. Ludzie są hojni. W Chudobie najbardziej wyróżnia się bryła neogotyckiego kościoła. Z czerwonej cegły stoi w pobliżu drogi, […]