Pamiętają "o swych przełożonych"

Od stycznia br. informujemy o zorganizowanej staraniem oleskich ewangelików w Niemczech akcji odnowy nagrobka rodziny Sękowskich. Państwo Sękowscy, wśród nich Maximilian Sękowski – długoletni, przedostatni przed 1945 rokiem pastor samodzielnej parafii ewangelickiej w Oleśnie Śl. – spoczywają na cmentarzu komunalnym w tym mieście. Nagrobek, najpierw rozkradziony, później nadszarpnięty zębem czasu, wymagał gruntownej rewitalizacji. Dzięki ofiarności […]