Inwestycje energetyczne w Lasowicach Małych

Słupy złożone pod remizą OSP sukcesywnie trafiają na miejsca przeznaczenia W Lasowicach Małych prowadzony jest aktualnie remont sieci niskiego napięcia. Jak poinformował nas Andrzej Żurek, dyrektor EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Opolu, zadanie to zostało ujęte w planie inwestycyjnym Spółki na rok 2007 z kwotą 365 tys. zł. Długość linii przeznaczonych do remontu wynosi […]