Wycieczka nad Bałtyk

W dniach 5-11 sierpnia 2007 r. odbyła się zorganizowana przez Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury w Lasowicach Małych wycieczka nad Morze Bałtyckie. Z wypoczynku skorzystała 40-osobowa grupa mieszkańców naszej gminy, zaangażowana w działalność LDTiK. W tej grupie znalazło się 6 gimnazjalistów, którzy wyjechali nieodpłatnie ze środków projektu Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury, uzyskanych z puli […]

LDTiK dla swoich podopiecznych

Zapewnienie bieżącej płynności finansowej w działalności Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury od samego początku istnienia placówki (czyli od 4 lat) spędza sen z powiek wszystkim zaangażowanym w tę inicjatywę. Dotychczas pozyskiwane środki pochodziły m.in. z budżetów samorządów (wojewódzkiego – w drodze konkursów, gminnego), pomagali też ludzie wielkiego serca z kraju i zagranicy. W bieżącym roku […]

Wspomnienie wielkich ewangelików oleskich

W dniach 28-29 lipca 2007 r. w Oleśnie Śl. wspominano postać pastora Maximiliana Sękowskiego. Uroczystość zwieńczyła zakończoną sukcesem, podjętą wspólnie przez oleską społeczność ewangelicką i katolicką, zamieszkującą obecnie w Niemczech, akcję restauracji nagrobka rodziny Sękowskich. Przy tej okazji stosowną płytą upamiętniono postać pastora Leopolda Polko – obdarzonego wielkim talentem organizatorskim budowniczego kościoła „fenigowego”. Zarówno sobotnie […]