Wieloletni czy wahający się?

W Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 60 z dn. 17 sierpnia 2007 r. opublikowana została uchwała Rady Gminy Lasowice Wielkie z dn. 30 maja br. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego. Jej intergalna część – załącznik jest jednak już nieaktualny; radni na ostatniej przed wakacjami sesji zdążyli wprowadzić kolejne poprawki. Tradycyjnie uchwały poprawkowe (właściwie jak […]