Nie w związku, ale w spółce

Sprawy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji należą do zadań własnych gminy. Gmina Lasowice Wielkie realizowała je dotychczas poprzez zarejestrowany 5 listopada 1993 r. międzygminny związek celowy – Komunalny Związek Wodno-Ściekowy w Ligocie Dolnej. 11 lipca 2007 r. został on postawiony w stan likwidacji. 29 sierpnia br. lasowiccy radni podjęli uchwałę, którą wyrazili wolę przystąpienia do […]