Kłopoty z nauką? Przyjdź do LDTiK!

3 października 2007 r. Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury wznawia po wakacyjnej przerwie działalność edukacyjną. W środy prowadzone będą zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, historii. W czwartki – z języka niemieckiego. Wolontariusze wspomagający dzieci w nauce służą także, w razie potrzeby, pomocą z innych przedmiotów. Przypominamy, że uczęstnictwo w zajęciach korepetycyjnych jest nieodpłatne i […]