Partnerstwo współpracy Lasowice Małe – Villa Grenzenlos

Od 21 do 23 września 2007 r. przebywała w Lasowicach Małych delegacja z Villa Grenzenlos, Międzynarodowego Centrum Spotkań w Niemczech [Nauen/Branderburgia]. Na zaproszenie pracującego tam proboszcza Ryszarda Pierona, podjęto rozmowy na temat przygotowania współpracy ze znajdującym się tam Lasowickim Domem Tolerancji i Kultury. Ważnym efektem bardzo przyjemnego pobytu stało się zawarcie ustaleń co do kolejnych […]

Kooperationspartnerschaft Klein Lassowitz – Villa Grenzenlos

Vom 21.09.2007 bis 23.09.2007 weilte eine Delegation der Villa Grenzenlos, einem Internationalen Begegnungszentrum in Deutschland, in Klein Lassowitz. Auf Einladung des dort tätigen Pfarrers Ryszard Pieron, wurden Gespräche zur Vorbereitung einer Zusammenarbeit des dort ansässigen Hauses der Toleranz und Kultur geführt. Im Ergebnis des sehr angenehmen Besuches wurden folgende Festlegungen getroffen: • die Villa Grenzenlos […]