Zebranie co najmniej poufne

9 października 2007 r. odbyło się w Lasowicach Małych zebranie wiejskie. Zgodnie ze statutem sołectwa jest to jego organ uchwałodawczy (wykonawczym jest sołtys). Musi się ono odbyć minimium 2 razy do roku. Mimo wielkich chęci niestety nie podzielimy się z naszymi Czytelnikami – w tym z mieszkańcami Lasowic Małych przebywającymi aktualnie za granicami kraju, czerpiącymi […]

Gmina Lasowice Wielkie wita

W ubiegłym roku zaprezentowaliśmy wątpliwy sposób reklamowania swoich walorów przez gminę Lasowice Wielkie. Sprawa dotyczyła tzw. witaczy, usytuowanych przy głównych drogach wjazdowych na teren gminy. Ich czas świetności ówcześnie już dawno przeminął… Witacz na dw 494 przed remontem (2006 r.) Jakież było nasze zdziwienie, gdy u progu nowej kadencji samorządowej dało się przywrócić właściwy wizerunek […]