Dyżury dzielnicowych

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku ustaliła harmonogram dyżurów dzielnicowych. Począwszy od 2 stycznia 2008 r. zainteresowani mieszkańcy gminy Lasowice Wielkie mogą skontaktować się z funkcjonariuszem w siedzibie komendy, codziennie w godzinach 7:30–9 i 14–15:30. Ponadto w każdą środę w godzinach 10–11 dużyr pełniony będzie na miejscu, w siedzibie lasowickiej gminy.